Vijf essentiële aspecten van een SAP-consultant

Sap consultant

 

Een SAP-consultant is iemand die een bedrijf helpt bij de implementatie van ERP en die helpt bij het ordenen van de gegevens en het overbrengen ervan naar de juiste plaatsen. Een SAP-consultant kan een manager van het bedrijfsproces zijn of de bedenker van nieuwe processen of de spreker van technische rapporten. In feite is de rol van een SAP-consultant het verbeteren van de beheersbaarheid van het ERP, wat resulteert in hoge niveaus van productiviteit en efficiëntie.

De meeste mensen die zich op dit gebied hebben begeven hebben één ding gemeen — zij willen allemaal IMAP gebruiker worden. Wanneer een persoon wil begrijpen hoe een nieuwe technologie werkt, moet hij eerst begrijpen hoe het allemaal werkt. Anders zal hij het misschien niet correct implementeren en uiteindelijk dingen doen die het bedrijf niet helpen. Het spreekt vanzelf dat de persoon die de implementatie doet, goed op zijn taak berekend moet zijn.

Er zijn vijf essentiële categorieën van dingen die een SAP consultant moet kunnen doen. Deze vijf essentiële categorieën zijn: configureren, back-uppen, installeren, migreren en vervangen.

1. Configureer

Configureren is de eerste categorie van dingen die je moet kunnen doen. Dit is het proces om ervoor te zorgen dat de installatie van het ERP-systeem correct wordt gedaan. Daarnaast moet de configuratie onder meer het wijzigen van de gebruikersinterface, het installeren van extra functies en het maken van aanpassingen aan de database structuren. Veel IT-bedrijven bieden deze dienst niet, maar de consultants die voor hen werken wel. De advieskosten voor deze categorie van diensten varieert van 50 dollar naar boven.

2. back-up

De categorie back-up omvat alles wat nodig is om ervoor te zorgen dat gegevens niet verloren gaan. Deze vergoeding kan maandelijks of jaarlijks worden betaald. Veel bedrijven vragen slechts een eenmalige vergoeding. Het verschil is dat er geen vaste vergoeding is voor gegevensbescherming.

3. installeren

Met de installatie van het systeem wordt het proces van het gebruiksklaar maken van het systeem bedoeld. Dit proces kan zeer kort zijn of zeer lang duren. Het proces kan het opzetten van de database voor het bedrijf of het opzetten van het systeem voor de organisatie omvatten. De installatie kan ook het bijwerken van alle bestaande programma’s die zullen worden gebruikt omvatten. De kosten voor het installeren van het systeem variëren van $ 400 naar boven.

4. Migreer

Wanneer een systeem wordt gewijzigd, moet er iets worden gedaan om de bestaande softwareontwikkelaars op de hoogte te brengen. De migratiekosten voor deze dienst worden meestal door het bedrijf betaald, maar er zijn ook gratis diensten. De vergoeding voor het migreren van het oude systeem naar het nieuwe systeem bedraagt gewoonlijk 100.000 dollar. Het nieuwe systeem moet ook worden getest voordat het in gebruik wordt genomen.

5. Vervang

Het tarief voor het vervangen van een systeem bedraagt gewoonlijk 200.000 dollar. Het testen van het systeem is ook in deze prijs inbegrepen. Veel bedrijven zullen het nieuwe systeem testen alvorens het volledig in werking te stellen. De vergoeding voor het vervangen van het systeem is meestal 200.000 dollar.

 

LEES MEER : 

Recruitment bureau

Mendix consultant

Add a Comment

Your email address will not be published.