Projectbeheer en -management

IT projecten

 

De eerste is de controlerende rol. Of het nu gaat om vereiste taken of algemeen toezicht, beheer en controle vereisen de aanwezigheid van een IT-directeur, of een projectstuurcomité, om beheersdoelstellingen en -acties mee te delen, projectdoelstellingen vast te stellen, toezicht te houden op de voltooiing van projecten, ervoor te zorgen dat de dagelijkse voortgang aan de verwachtingen van de klanten beantwoordt en doorgaans worden de activiteiten van deze IT-professionals aan verdere goedkeuringen en toezicht onderworpen.

Een bijkomend element van de taak van de projectmanager is het overbrengen van verwachtingen aan het senior management als het project of de projecten als verwarrend worden ervaren of als een IT-professional de doelstellingen niet haalt zoals beloofd of toegewezen. In klantrelaties is technisch personeel vaak erg goed in het communiceren van gedocumenteerde documentatie en het uitvoeren van dagelijkse taken.

Verantwoordelijkheden

De projectbeheersingsverantwoordelijkheden verzamelen informatie over reikwijdte, budget, planning en kwaliteitseisen en “regels” die bepalen wat moet worden gedaan om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van de klant en met wie de deliverables moeten worden voltooid. In de meeste gevallen is echter één enkel individu verantwoordelijk voor zowel de planning als de uitvoering van de taak, de aan het project toegewezen IT-professional heeft nu de superviserende rol, de projectdirecteur (niet de organisatiedirecteur) is de bewaarder en alle bij het project betrokken werknemers zijn verantwoording verschuldigd aan de directeur/directeur.

Hier volgt een korte opsomming van de typische elementen van het leven van een projectmanager:

1 – Planning2 – Vaststellen van project-/taakdoelstellingen3 – Nauwkeurig en in orde houden van projectplannen en vergadercharters4 – Onenigheid met de organisatie en/of met de klant/opdrachtgever5 – Uitvoeren van dagelijkse analyses en rapportages

Afhankelijk van de reikwijdte van het project moeten sommige van deze activiteiten worden uitgevoerd door de personen die verantwoordelijk zijn voor de toewijzing van de middelen, bv. een IT-projectmanager moet misschien de uitgaven analyseren en inzicht krijgen in het budget.

Wat de gevallen A, B en C betreft, volstaat het dat het individu begrijpt op wie en wat hij een beroep kan doen om de doelstellingen te bereiken en, in feite, de standaardwerkwijzen en bedrijfsprocessen van de onderneming te gebruiken. Hoewel het waar is dat zij dit soort informatie vaker moeten communiceren dan de projecten, raad ik toch aan dat de gevallen A, B en C – meestal “start A”, “stop A” – er niet in slagen de belangrijke dingen te communiceren die nodig zijn om te begrijpen – als zij dat doen, zullen zij het concept van communicatie en projectbeheer in de eerste plaats niet begrepen hebben. Als een project naïef is, tand entiteiten Stephen Covey noemt “eerste stap elegantie”.

Het perspectief van een klant: Het duurde meer dan twee jaar voordat ze zich realiseerde hoe ineffectief haar afdeling als geheel was in termen van teamwork en communicatie. Het was gemakkelijker voor individuen om problemen op te lossen met hun eigen agenda of taken, maar het stelde het hele team niet in staat om op een ondersteunende manier te werken.

Bij de behandeling van de informatieverstrekking bestaat een lokale klant uit de directeur en de IT-projectmanager. Tijdens de eerste besprekingen wordt een 2015/16Challenge met hun respectieve afdelingen. Dit team bezoekt alle afdelingen. In de eerste sessie worden de methodologie en de doelstellingen besproken. Op basis van de eerste besprekingen wordt een agenda opgesteld. In geval nummer b is het duidelijk dat er vertragingen zijn waar het team niets aan zal doen. In het geval van nummer c heeft de organisatie wat extra tijd om bepaalde problemen op te lossen.

Hoewel het personeel van het providerbedrijf was opgericht als een “collega-team” in bedrijfsorganisaties. Na 14 maanden hadden zij nog geen functionele projectgovernanceregelingen opgesteld. Er is een direct verband tussen projectgovernanceregelingen en verbetering van projectprestaties en de immateriële carrièreaspiraties van goed georganiseerde leidinggevenden.

 

LEES MEER : 

ICT projecten

Ontwikkelomgeving

Add a Comment

Your email address will not be published.